Իրապաշտ Գրականութիւն

Իրապաշտ Գրականութիւն
0
(0)

Դասանիւթ․- Հայերէն
Նիւթ․-  Իրապաշտ գրականութենէն առնուած հատուածի ընթերցում/վերլուծում «Մինչեւ Ե՞րբ»` Արփիար Արփիարեան
Տարիք․- 14-15 տարեկան
Պատրաստող  ուսուցիչ․- Թալին Օրտողլեան
Ե-նամակ.- talin.ordoghlian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-
Անհրաժեշտ է պատանի աշակերտին համար իմանալ,
❖ Որ ապրած ընկերութեան մէջ առկայ են ընկերային
այլազան հարցեր։
❖ Որ իրապաշտ գրականութիւնը հայելին է տուեալ
ժամանակի մը ընկերութեան եւ լուսարձակի տակ կ՚առնէ անոր
հարցերը։
❖ Աշակերտը առիթ կ՚ունենայ ճանչնալու տարբեր
ժամանակներէ իրապաշտ գրականութեան նմոյշներ։

Նպատակակէտեր․-
Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճիշդ պատասխանել հատուածին առնչուած հարցումներու։
❖ Գտնել հատուածին մէջ ներկայացուած հիմնական ընկերային հարցը։
❖ Կարդալ եւ դասընկերներուն ներկայացնել հայ գրականութենէն այլ հատուածներ, որոնք ընկերային հարցեր կ՚արծարծեն։
❖ Թուել ժամանակակից ընկերութեան ընկերային հարցեր։ (5 հարց)
❖ Ընտրել գտած հարցերէն մէկը, քննել եւ յարմար լուծում առաջարկել։
❖ Եզրակացնել, որ ընկերային հարցերը ամէն ժամանակի եւ ամէն ընկերութեան մէջ գոյութիւն ունին։
❖ Զարգացնել արդիւնաւէտ խմբային աշխատանք տանելու հմտութիւնը։


Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։