Դասանիւթեր - Ընկերային / Հոգեբանական / Առողջապահական

Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն

Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել սիրտին պաշտօնը։
❖ Շօշափելով գտնել բազկերակը։
❖ Չափել սիրտի զարկերու/կծկումներու կշռոյթը։
❖ Բանաձեւել փորձարկելի վարկած մը։
❖ Փորձեր կիրարկել տուեալներ ստանալու համար։
❖ Վերլուծել գտած տուեալները։
❖ Բանաւոր ձեւով ներկայացնել իր տուեալները։
❖ Բացատրել սիրտին, արեան եւ շնչառութեան միջեւ կապը։
❖ Զարգացնել խմբային աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Եզրակացնել թէ ինչո՛ւ մարզիկներու սիրտի զարկերու/ կծկումներու կշռոյթը նուազ կ՛ըլլայ քան սովորական անձինը։
❖ Ինքնարժեւորում մը կատարել իր սորվածին փորձառութեան։

Կարդա >>
Ներառական Կրթութիւն

Ներառական Կրթութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել «Ներառական Կրթութիւն» յղացքը:
❖ Եզրակացնել, որ յատուկ կարիքներ ունեցող իւրաքանչիւր երեխայ արժանի է յարգանքի, սիրոյ եւ գուրգուրանքի:
❖ Եզրակացնել, որ յատուկ կարիքներ ունեցող իւրաքանչիւր երեխայ մաս կը կազմէ մեր ընկերութեան եւ իր ներդրումը կ՚ունենայ հաւաքական կեանքին մէջ:
❖ Ծրագրել եւ իրականցնել քայլեր, որոնք առնչուած են յատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներու պաշտպանութեան եւ հոգատարութեան:

Կարդա >>
Ժամանակի Տնօրինում

Ժամանակի Տնօրինում

Դասի աւարտին աշակերտը պիտի կարենայ.-
– Անդրադառնալ ժամանակի տնօրինման կարեւորութեան իր առօրեայ կեանքին մէջ:
– Ճշդել ռազմավարութիւններ ժամանակի արդիւնաւէտ կարգաւորման համար:

Կարդա >>
Հիմնական Սննդանիւթեր

Հիմնական Սննդանիւթեր

Դասի աւարտին, Աշակերտը պիտի կարենայ․-
– Սահմանել սննդագիտութիւն (nutrition), սնուցիչներ (nutrients) եւ ջերմուժ (calorie) յղացքները։
– Հասկնալ սնուցման կարեւորութիւնը հիւանդութիւններէ պահպանուելու համար։
– Վերլուծել, որ սննդեղէնի ընտրութեան վրայ կ’ազդեն անհատական նախասիրութիւնները եւ միջավայրի ազդեցութիւնները։
– Ծանօթանալ սնուցիչներուն հիմնական տեսակներուն։
– Ճիշդ ուտելու եղանակի եւ ուտելիքի առողջ ընտրութիւններ կատարել։
– Սննդեղէններու հաւասարակշրուած ծրագիր մը պատրաստել։

Կարդա >>
Թմրամոլութիւն

Թմրամոլութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝
❖ Թուել թմրեցուցիչներու՝ ըստ ծագումի՝ երեք խումբերը ։
❖ Թուել երեք տուեալներ, որոնց հիման վրայ նիւթ մը իբր թմրեցուցիչ կը դասուի։
❖ Թուել թմրեցուցիչներու երեք հետեւանքներ, որոնք ազդեցութիւն կ՚ունենան ջղային համակարգին վրայ։
❖ Նշել թմրեցուցիչէ յառաջացած առնուազն երեք վտանգներ։
❖ Առաջարկել նախազգուշական քայլեր հեռու մնալու թմրեցուցիչի գործածութենէ։
❖ Զարգացնել արդիւնաւէտ խմբային աշխատանք տանելու հմտութիւնը։

Կարդա >>
Ընկերասիրութիւն

Ընկերասիրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել ընկերասիրութիւն յղացքը:
❖ Թուել եւ սահմանել լաւ ընկեր մը ըլլալու յատկութիւնները:
❖ Տալ ընկերասիրութեան օրինակներ եւ գործնապէս արտայայտել զանոնք:

Կարդա >>
Բռնութիւն

Բռնութիւն

Դասի աւարտին աշակերտը պիտի կարենայ.-
❖ Սահմանել բռնութիւն բառին եւ երեւոյթին իմաստը:
❖ Թուել եւ սահմանել բռնութիւն նկատուող արարքները:
❖ Թուել եւ բացատրել ճիշդ եւ սխալ արարքներ, որոնք
կրնան պատահիլ աշակերտներու առօրեայ կեանքին մէջ:

Կարդա >>
manougnerou-iravounkner

Մանուկներու Իրաւունքները

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Գիտակցիլ, որ իւրաքանչիւր մանուկ ունի իրաւունքներ:
• Արժեւորել մանուկներու իրաւունքներու գոյութեան անհրաժեշտութիւնը:
• Թուել եւ բացատրել հիմնական տասը իրաւունքներ:
• Մշակել եւ ծրագրել քայլեր՝ առնչուած մանուկներու իրաւունքներու կիրարկումին:

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած