Դասանիւթեր - 13 – 14 Տարեկան

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Կարդա >>
Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Կարդա >>
Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։

Կարդա >>
Կէտադրութիւն

Կէտադրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖Ճանչնալ կէտադրական եւ առոգանութեան նշանները։
❖Բացատրել կէտադրական նշաններուն գործածութեան պատճառը։
❖Ճիշդ կէտադրական նշանները գործածել՝ իմաստալի գրութիւն մը ունենալու համար։
❖Աշխատանքներուն ընդմէջէն բացատրել կարեւորութիւնը կէտադրական նշաններուն օգտագործման։

Կարդա >>
Մեծ Խնճոյք

Մեծ Խնճոյքին Առակը

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Քննարկել թէ ի՛նչ են Աստուծոյ հրաւէրին ընդառաջելու պայմանները:
➢ Բաղդատել «կարեւոր» թուացող աշխարհիկ երեւոյթները Աստուածահաճոյ ապրելակերպին հետ եւ անդրադառնալ վերջինին առաջնահերթ բնոյթին:
➢ Հաստատել թէ Աւետարանին մէջ յիշուած հրաւէրը ամէն անհատի ուղղուած է եւ թէ անձը ունի անոր ընդառաջելու ազատ կամք։

Կարդա >>
Երգիծաբանութիւն

Երգիծաբանութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել երգիծաբանութիւնը։
❖ Գիտնալ երգիծաբանին յատկանիշները։
❖ Ճանչնալ արեւմտահայ եւ սփիւռքահայ երգիծաբաններ (Յակոբ Պարոնեան, Երուանդ Օտեան եւ Նշան Պէշիկթաշլեան)։
❖ Բաղդատական մը կատարել անոնց գործերուն միջեւ։
❖ Առօրեայ կեանքէն երգիծաբանական պատկեր մը ստեղծագործել։

Կարդա >>
Կերպընկալ

Կերպընկալ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ստուգաբանել «կերպընկալ» բառը եւ կռահել անոր իմաստը։
❖ «Կերպընկալ» բառը գործածել իմաստալի նախադասութեան մը մէջ։
❖ Թուել բնութեան մէջ «կերպընկալ»ի գործածութեան առնուազն չորս ժխտական ազդեցութիւններ։
❖ Թուել իր առօրեային մէջ «կերպընկալ»ը փոխարինող այլ նիւթեր, որոնք կը նպաստեն ապականումի նուազումին։

Կարդա >>
Մտիկ ընել-խօսիլ

Մտիկ Ընել-Խօսիլ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Կեդրոնացած մտիկ ընել։
❖ Յարգանք ցոյց տալ խօսողին հանդէպ։
❖ Յստակացում պահանջող հարցումներ հարցնել։
❖ Հակազդել լսածին։
❖ Մտիկ ընելու հմտութիւնը զարգացնել։
❖ Քննարկում կատարել եւ կարծիք արտայայտել։
❖ Խմբային աշխատանքներու մէջ գործակցիլ։
❖ Բանաւոր ներկայացում կատարել։

Կարդա >>
Տաղաւար Տօներ

Տաղաւար Տօներ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Գիտակցիլ, որ ծէսերու կատարման գլխաւոր նպատակներէն մէկը ազգային մշակութային արժէքներու պահպանումն է:
❖ Արժեւորել, որ տօներուն նպատակը միայն հանդիսութիւններ կազմակերպելը չէ։ Տօները ունին ե՛ւ ուսուցողական ե՛ւ դաստիարակչական նշանակութիւն։ Իւրաքանչիւր տօն ունի իր խորհուրդը, իմաստն ու նշանակութիւնը, պատգամը եւ աւանդութիւնը։
❖ Անդրադառնալ, որ անոնք անհատական հաւաքական կեանքի մէջ որոշիչ դեր կը կատարեն եւ ժողովուրդ մը ամուր է իր արմատներով, լեզուով եւ մշակոյթով:

Կարդա >>
Դրական Հաղորդակցութիւն

Դրական Հաղորդակցութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել շինիչ եւ վիրաւորական խօսքերու տարբերութիւնը։
❖ Բացատրել վիրաւորական խօսքերուն յուզական եւ հոգեբանական ազդեցութիւնը անհատներուն վրայ։
❖ Թուել վիրաւորական խօսքերու կանխարգիլման եւ անոնց դէմ պայքարելու ձեւեր։
❖ Կիրարկել վարուելակերպային եւ արտայայտութիւններու փափկանկատ եւ ուշադիր ընթացք՝ դրական եւ կարեկից միջավայր մը ստեղծելու միտումով։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած