Դասանիւթեր - 14 – 15 Տարեկան

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։

Կարդա >>
Կէտադրութիւն

Կէտադրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖Ճանչնալ կէտադրական եւ առոգանութեան նշանները։
❖Բացատրել կէտադրական նշաններուն գործածութեան պատճառը։
❖Ճիշդ կէտադրական նշանները գործածել՝ իմաստալի գրութիւն մը ունենալու համար։
❖Աշխատանքներուն ընդմէջէն բացատրել կարեւորութիւնը կէտադրական նշաններուն օգտագործման։

Կարդա >>
Ցեղասպանութիւն

Ցեղասպանութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Սահմանել ցեղասպանութիւն եզրն ու նշել բառը առաջին անգամ օգտագործողին անունը։
➢ Վերլուծել ցեղասպանութեան կազմակերպման հիմնական պատճառը՝ բանթուրանիզմը։
➢ Վերլուծել երիտ. թուրքերու քաղաքականութիւնը դրսեւորող գաղափարները (բանիսլամիզմ բանթուրքիզմ)։
➢ Թուել Ցեղասպանութիւնը ծրագրող եւ կազմակերպող հիմնական պարագլուխներուն անունները։
➢ Ներկայացնել Ցեղասպանութեան կիրարկման հանգրուանները։
➢ Նշել հայ ժողովուրդին կրած վնասները։
➢ Թուել ՄԱԿ-ի Ուխտի որդեգրած հինգ կէտերը ցեղասպանութեան գծով:
➢ Ճանչնալ Հայոց ցեղասպանութիւնը մերժող եւ ընդունող երեքական երկիր:
➢ Նշել երեք երկիր, ուր զետեղուած են Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած կոթողներ:
➢ Հիմնաւորուած ձեւով ներկայացնել հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան հիմնական սկզբունքները։

Կարդա >>
Սափրիչին Հօրեղբայրը

Սափրիչին Հօրեղբայրը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ, բացատրել եւ ըմբռնել ոճային երեք յատկութիւններ՝ կրկնութիւն (repetition), խորհրդանիշ (symbol), եւ տարաբանութիւն (paradox)՝ Ուիլիըմ Սարոյեանի «Սափրիչին Հօրեղբայրը» պատմուածքը կարդալով:
❖ «Jigsaw» ուսուցման մեթոտի գործածութեամբ՝ զարգացնել հաղորդակցութեան եւ գիտելիք փոխանակելու հմտութիւնները։

Կարդա >>
Կարմիր Ժամուց

Կարմիր Ժամուց

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Գտնել եւ վերլուծել վիպակի մէջ օգտագործուած առածները։
❖ Բաղդատական կատարել վիպակի գլխաւոր երկու կերպարներուն միջեւ՝ արտաբերելով անոնց տարբեր մօտեցումնեը ազգային հիմնախնդիրներու նկատմամբ։
❖ Առածներ գործածել գրաւոր արտայայտութեան մէջ։

Կարդա >>
Քարահունջ

Քարահունջ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել հետեւեալ եզրերը՝ նախապատմութիւն, պեղում, դամբարանաքար, աստղադիտարան։
❖ Նկարագրել նախապատմական յուշարձան քարահունջին արտաքին յատկանիշները։
❖ Բացատրել անոր կառուցման ձեւն ու նպատակները։

Կարդա >>
Սուրբ Սարգիս

Սուրբ Սարգիս

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ներկայացնել Սուրբ Սարգիսին կենսագրական գիծերը։
❖ Բացատրել անոր սրբութեան հետ առնչուած դէպքը։
❖ Թուել երեք երկիրներ եւ Հայաստանէն երեք շրջաններ, ուր կառուցուած են Սուրբին նուիրուած եկեղեցիներ։
❖ Ներկայացնել Սուրբ Սարգիսի տօնին նուիրուած հայկական երեք սովորութիւն։
❖ Նշել Սուրբին ունեցած արժէքը հայութեան համար:

Կարդա >>
Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն

Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել սիրտին պաշտօնը։
❖ Շօշափելով գտնել բազկերակը։
❖ Չափել սիրտի զարկերու/կծկումներու կշռոյթը։
❖ Բանաձեւել փորձարկելի վարկած մը։
❖ Փորձեր կիրարկել տուեալներ ստանալու համար։
❖ Վերլուծել գտած տուեալները։
❖ Բանաւոր ձեւով ներկայացնել իր տուեալները։
❖ Բացատրել սիրտին, արեան եւ շնչառութեան միջեւ կապը։
❖ Զարգացնել խմբային աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Եզրակացնել թէ ինչո՛ւ մարզիկներու սիրտի զարկերու/ կծկումներու կշռոյթը նուազ կ՛ըլլայ քան սովորական անձինը։
❖ Ինքնարժեւորում մը կատարել իր սորվածին փորձառութեան։

Կարդա >>
Պահքը

Պահքը

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել պահք/պահեցողութիւն յղացքը։
• Բացատրել թէ ո՛վ եւ ինչպէ՛ս հաստատած է Մեծ Պահքը։
• Նշել պահեցողութեան նպատակն ու արժէքը։
• Ներկայացնել պահեցողութեան կարեւորութիւնը։

Կարդա >>
Յիսուսի Առաքեալները

Յիսուսի Առաքեալները

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել առաքեալ բառը։
• Թուել Քրիստոսի առաքեալներուն անունները։
• Բացատրել առաքեալներուն ընտրութեան պատճառը։
• Թուել Քրիստոսի կողմէ առաքեալներուն տրուած իշխանութեան օրինակներ։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած