Հետազօտութեան Հմտութիւններ

Հետազօտութեան Հմտութիւններ
5
(1)

Դասանիւթ․- Կեանքի Հմտութիւններ
Նիւթ․- Տարբեր աղբիւրներէ Տեղեկութիւններու որոնում
Տարիք․- 13-14
Պատրաստող ուսուցիչ․- Մանուէլ Թոքմաքճեան
Ե-նամակ.- manuel.tokmakjian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-

 • Այս հմտութիւնը կարեւոր է ակադեմականուսումնական, կամ անձնական կեանքի եւ գործի մէջ։
 • Նոր մտածելակերպեր յառաջ կը բերէ։
 • Գիտելիքներու պաշարի ամբարումի կը նպաստէ։
 • Շրջահայեաց կը դարձնէ։
 • Կը զարգացնէ քննական մտածողութիւնը։
 

Նպատակակէտեր․-
Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

 • Իր նախընտրած նիւթին կամ իրմէ պահանջուած ծրագրին մասին անհրաժեշտ տեղեկութիւնները փնտռել ու գտնել:
 • Ճշգրիտ եւ վաւերական տեղեկութիւնները ընտրել։
 • Իր գտած տեղեկութիւններէն կարեւորագոյն կէտերը քննել եւ ընտրել։
 • Նախագիծ (draft) եւ ուրուագիծ (outline) պատրաստել։
 • Որոնումի արդիւնաւէտ ձեւերը ճանչնալ։
 
 

Դասի ընթացք

 1. 1. Ուսուցիչը այս հմտութիւնը կը ծանօթացնէ աշակերտներուն՝ անդրադառնալով
  անոր կարեւորութեան, իբրեւ առաջին եւ հիմնական հանգրուանը ակադեմական որեւէ լուրջ հետազօտութեան:
 2. Ուսուցիչը կը ցուցադրէ, թէ համացանցի վրայ ինչպէս որեւէ բանի որոնում կը
  կատարուի՝ որոնելու ձեւ եւ բառերու գործածութիւն, ցանցերու ընտրութիւն եւ աղբիւրներու ստուգում: (Տե՛ս Որոնում.pptx)
 3. Ուսուցիչը աշակերտներէն կը պահանջէ 3 փոքր որոնումներ կատարել համացանցէն: Օրինակ՝ հռչակաւոր անձնաւորութիւն մը, Metaverse-ի նորութիւնը, երկիրներու 5G օգտագործումը:
 4. 4. Տեղեկութիւններու որոնումը կը ներկայացուի դասարանէն ներս եւ եթէ անհրաժեշտ է, ուսուցիչը տեղւոյն վրայ ուղղութիւններ կու տայ:
 
 

Արժեւորում․-

Այս աշխատանքը կարելի է արժեւորել հետեւեալ հարցաթերթիկներով․-

 • Թիւ 1 Հարցաթերթիկ՝ Որոնելու ձեւը
 • Թիւ 2 Հարցաթերթիկ՝ Ցանցերու Ընտրութիւն
 

Թիւ 1 Հարցաթերթիկ

Հասնելու համար սպասուած արդիւնքներուն, նախ պէտքէ գիտնալ ի՛նչ բառեր կը գործածուին որոնումին համար…

 1. Ուսուցիչը կը խնդրէ որոնում կատարել Էլոն Մասքի մասին։ Ի՞նչ պիտի գրես Google-ի որոնումի տուփիկին մէջ:

ա- Elon Musk
բ- Elon Musk biogaphy
գ- About Elon Musk

 1. Եթէ Էլոն Մասքի միայն կեանքին մասին պիտի որոնէիր, ի՞նչ պիտի գրէիր…

ա- Elon Musk
բ- Elon Musk biogaphy
գ- About Elon Musk

 1. Ուսուցիչը կը խնդրէ   որոնում   կատարել   Մեթավըրս-ի   մասին,   որ Ֆէյսպուքի, ինսթակրամի եւ Ուաթսափի  նոր «մայր» ընկերութեան անունն է: Ի՞նչ պիտի գրես:

ա- Metaverse
բ- Facebook Metaverse
գ- what is Metaverse?

 1. Եթէ պիտի որոնես 5-րդ սերունդի համացանցային օղահիւսքին մասին (5G Network), ի՞նչ պիտի գրես։

  ա- 5G network
  բ- what is 5G?
  գ-    5G connectivity

 2. Եթէ կ’ուզես գիտնալ տարին քանի անգամ լուսնի խաւարում կ՚արձանագրուի (lunar eclipse), ի՞նչ կը գրես…

  ա- lunar eclipse period
  բ- when does lunar eclipse happen?
  գ- lunar eclipse frequency

 1. Եթէ պիտի խօսիս Լիբանանի հայ համայնքին մասին, ի՞նչ կը գրես։

  ա- Lebanese Armenians
  բ- Armenian diaspora of Lebanon
  գ- Armenian community of Lebanon

 1. Եթէ կ’ուզես գիտնալ «Հայաւանդ» կայքէջին մասին, ի՞նչ կը գրես:

  ա- Armenian lesson plans website
  բ- Lesson plans in Armenian
  գ-  Armenian websites
Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։