Դասանիւթեր - Պատմութիւն / Մշակոյթ

Հերոս-Հերոսութիւն.

Հերոս-Հերոսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ.-
➢ Սահմանել «հերոսութիւն» եզրը եւ հերոսը բնութագրող յատկանիշները։
➢ Ներկայացնել հայ ժողովուրդի պատմութենէն ( չորս  տարբեր Ժամանակաշրջաններէ) մէկական ազգային հերոս իր յատկանիշներով։

Կարդա >>
Ֆետային եւ Հայրենի Բնութիւնը

Ֆետային եւ Հայրենի Բնութիւնը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել «Ազատութիւն» բառը:
• Հասկնալ ֆետայական խումբերու կազմութեան պատճառներն ու նպատակը։
• Գտնել ֆետայական խումբերու ստեղծման եւ ազատութեան գաղափարին միջեւ կապը:
• Արծարծել մարդկային տառապանքներու եւ իրաւունքներու ոտնակոխման հանդէպ արդար մօտեցում ունենալու կարեւորութիւնը։

Կարդա >>
Հայոց Ոգին՝ Հայոց Խաչքարերը

Հայոց Ոգին՝ Հայոց Խաչքարերը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Բացատրել խաչքարի կառուցման պատմականն ու ձեւը։
❖ Ներկայացնել խաչքարի կանգնեցման նպատակները։
❖ Նշել խաչքարի կարեւոր կէտերը։
❖ Սահմանել ամենափրկիչ խաչքարերը։

Կարդա >>
Հայաստանի Մայրաքաղաքները

Հայաստանի Մայրաքաղաքները

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Թուել Հայաստանի 12 մայրաքաղաքներուն անունները:
• Մատնանշել մայրաքաղաքները քարտէսին վրայ:
• Զարգացնել իր հետազօտական-վերլուծական, կարողութիւններն ու հմտութիւնները:
• Զուգահեռներ ընել անցեալի մայրաքաղաքներուն եւ անոնց ներկայ վայրերուն միջեւ

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած